Kawały 2014

W 2014 roku idź do przodu krok po kroku.
Niech Cię nadmiar kasy męczy,
niechaj fiskus Cię nie dręczy.
Niech rodzina żyje w kupie,
resztę miej głęboko w...