#it
emu
psy
syn

Co wozimy w samochdzie?

POWIEDZ AAAA!!!