#it
emu
fut
hit
psy
syn

oczekiwania vs. rzeczywistość