psy
#it
fut
emu
hit
syn

oczekiwania vs. rzeczywistość